Anders Drachmann

Anders Drachmann

Advokat (H)

49 28 04 35

www.drachmann-advokater.dk

DRACHMANN ADVOKATER

Branche-erfaring:
Detail, Ejendomme, Fashion og Design, Finans, Fødevare, Industri, Service, Sport- og Underholdning, Rådgivning, Handel

Kompetencer:
Gennemslagskraft
Bestyrelseserfaring
Finansiel indsigt
Økonomi
Forretningsudvikling

Region:
Sjælland

Branchekendskab
 • Detail
 • Ejendomme
 • Fashion og Design
 • Finans
 • Fødevare
 • Industri
 • Service
 • Sport- og Underholdning
 • Rådgivning
 • Handel
Det motiverer mig
“Mit bestyrelsesarbejde koncentrerer sig sædvanligvis om ejerledede virksomheder, hvor det er vigtigt, at bestyrelsen fungerer som sparring for direktionen/ejeren, således at jeg som typisk bestyrelsesformand har indsigt i de rådgivningsbehov direktionen/ejeren har i forhold til bestyrelsesarbejdet og virksomhedens drift.”
Erhvervserfaring

Advokat DRACHMANN ADVOKATER Februar 1982 - nu

www.drachmann-advokater.dk


Bestyrelseskompetencer
 • Gennemslagskraft
 • Bestyrelseserfaring
 • Finansiel indsigt
 • Økonomi
 • Forretningsudvikling
Erfaringer med bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesformand Barslund A/S November 2002 - nu

Jord/entreprenørvirksomhed. Se www.barslund.as

Reference: Thomas Barslund | Tlf: 48 14 34 11 | Email: tb@barslund.as


Bestyrelsesmedlem og direktør Helsingør Erhvervspark A/S December 1999 - nu

Ejendomsudviklingsselskab kombineret med udlejningsvirksomhed. Se www.HelsingorErhvervspark.dk.

Reference: Bestyrelsesmedlem Kai Frederiksen | Tlf: 42 50 20 12 | Email: mackai@mail.dk


Bestyrelsesformand Kirsten & Frits Frederiksens Fond Maj 2010 - nu

Fonden er etableret via overtagelse af aktiekapitalen i Helsingør Erhvervspark A/S. Fondens formål er at eje aktier, herunder sikre videreførelsen af Helsingør Erhvervspark A/S’ virksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Reference: Bestyrelsesmedlem Per Frederiksen | Tlf: 48 30 37 16 | Email: pfred@gribskov.dk


Se flere

Publikationer
Uddannelse

Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesuddannelsen November 2010


Københavns Universitets juridiske fakultet Juridisk kandidateksamen Januar 1982


Netværk
Andet

Min styrke ligger i - udover at have et bredt kendskab til erhvervsjura - at kunne kombinere dette med min viden om skattejura, som gør, at mange situationer kan håndteres i én arbejdsgang. Jeg besidder en analytisk relativ klar og skarp måde at tilgå problemer med henblik på løsning af samme.

Jeg er god til at forudse problemer og dermed undgå, at disse udvikler sig, ligesom jeg i nødvendigt omfang kan skære igennem for at fastholde fokus og nå frem til målet.

Jeg har stor rutine og formåen i førelse af både retssager ved by-, lands-, og højesteret samt voldgiftssager, herunder specielt voldgiftssager ved voldgiftsretten for bygge og anlæg.

Hvordan vælger du din bestyrelseskandidat?

Specifikt branchekendskab

For nogle virksomheder er det vigtigt at have en advokat i bestyrelsen, som har erfaring inden for deres branche. Brug rullegardinet til at finde advokater, som kender netop din branche.

Almene bestyrelses-kompetencer

Andre virksomheder har mere behov for særlige kompetencer, som måske ikke er dækket tilstrækkeligt i bestyrelsen i dag. Du kan søge advokater med erfaring og kompetencer inden for ni forskellige områder.

Hvordan får du den perfekte bestyrelse?

Den perfekte bestyrelse består af mennesker med lige præcis den kombination af erfaring og viden, virksomheden har brug for. Brug guiden til at finde ud af hvilke kompetencer, du skal gå efter.

Guide til sammensætning af bestyrelse