Jens Rasmussen Zachariassen Jepsen

Jens Rasmussen Zachariassen Jepsen

Advokat

73 33 31 02

www.compasslaw.dk

Compass Advokatfirma I/S

Branche-erfaring:
Detail, Ejendomme, Energi og Miljø, Fashion og Design, Finans, Fødevare, Industri, Service, Sport- og Underholdning, Rådgivning, Transport, Handel, IT og Telekommunikation

Kompetencer:
Gennemslagskraft
Bestyrelseserfaring
Strategi
Forretningsudvikling
Kommunikation

Region:
Syddamnark

Branchekendskab
 • Detail
 • Ejendomme
 • Energi og Miljø
 • Fashion og Design
 • Finans
 • Fødevare
 • Industri
 • Service
 • Sport- og Underholdning
 • Rådgivning
 • Transport
 • Handel
 • IT og Telekommunikation
Det motiverer mig
“Muligheden for at få indflydelse på forretningsudvikling, muligheden for at rådgive, muligheden for at være det klister, der holder sammen på en uensartet flok af mennesker og mange andre drivere er årsag til, at jeg også agerer som bestyrelsesmedlem og ikke blot som advokat.”
Erhvervserfaring

advokat Compass Advokatfirma I/S Juni 1995 - nu

www.compasslaw.dk


advokat/fuldmægtig Advokaterne Boll & Partnere (nu Advokatfirmaet Dahl A/S) August 1991 - Juni 1995


Bestyrelseskompetencer
 • Gennemslagskraft
 • Bestyrelseserfaring
 • Strategi
 • Forretningsudvikling
 • Kommunikation
Erfaringer med bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem Aabenraa-Rødekro Fjernvarme amba September 2002 - nu

Har været bestyrelsesmedlem siden 2001/2 i Aabenraa Fjernvarme amba, jeg forestod sammenlægningen af Rødekro og Aabenraa Fjernvarme amba og har i en periode herefter været formand for bestyrelsen. Bestyrelsen er kendetegnet ved at være stor (mange medlemmer) og dækkende mange forskellige interesser. Der er i min tid i bestyrelsen sket en enorm udvikling af virksomheden udover den nævnte sammenlægning, og der har været omfattende forhandlinger med hovedleverandøren af varme hhv. været strategiske overvejelser omkring alternative leverandører hhv. egenproduktion omfattende investeringer i st.orden 500-800 mio kr.

Reference: Peter Sørensen | Tlf: 73312097 | Email: ps@aabenraa-fjernvarme.dk


Bestyrelsesmedlem Stallex A/S November 2001 - nu

Virksomheden handler med entreprenørmaskiner og har herudover eget værksted. Omsætninger ligger på 100-130 mio kr. årligt. Bestyrelsesarbejdet har været omfangsrigt og omfatter udover strategiske overvejelser, overvejelser omkring markedsføring, udvikling mv.

Reference: Peter Andersen | Tlf: 74 72 32 32 | Email: peter@stallex.dk


Bestyrelsesmedlem Niels A. Nielsen & søn af 2001 A/S November 2001 - nu

Virksomheden er en større malerforretning med adskillige ansatte, arbejdet omfatter primært løbende drøftelser og rådgivning.

Reference: Andreas Nielsen | Tlf: 20337022 | Email: an.2109@hotmail.com


Se flere

Publikationer
Uddannelse

Danske Advokater Advokaternes bestyrelsesuddannelse Oktober 2007


Danske Advokater, Justitsministeriet, Skatteministeriet, Landsskatteretten Skattejura med efterfølgende eksamen Januar 2006


Aarhus Universitet Cand. jur. Juni 1991


Netværk
Andet

Jeg har siddet i bestyrelser og råd siden jeg var 15 år gammel, og kan ikke længere huske alle de poster, jeg har bestridt, men de omfatter bl.a. bestyrelsesposter og formandskab i flere omgange i 2 forskellige svømmeklubber, medlem af bestyrelser og råd i Dansk Svømmeunion (Amtskredsbestyrelser 2 forskellige steder, lovudvalg under Unionen og Unionens ordens og amatørudvalg (hvor jeg fortsat er medlem)), medlem af forskellige foreningsbestyrelser og udvalg i øvrigt (rideklubber, golfklub, jægersammenslutning, beboerforeninger mv.)

Jeg har været dirigent på adskillige offentlige og ½-offentlige generalforsamlinger i privat regi, sportsligt regi, bank regi, og et utal af private selskabers generalforsamlinger mv. (dækkende alt fra skrivebordsgeneralforsamlinger til generalforsamlinger med op til 650 deltagere og andre arrangementer med op til 1500 deltagere)

Herudover har jeg en omfattende bestyrelseserfaring fra bestyrelsesarbejde (nuværende som tidligere).

Som bestyrelsesmedlem har jeg specielt erfaring med forretningsudvikling, strategi, mødeledelse (specielt i selskaber med flere ejere og divergerende interesser), økonomisk indsigt og gennemslagskraft. Jeg har omfattende erfaring indenfor bestyrelsesarbejde i enhver sammenhæng herunder også krisestyring i økonomisk nødlidende virksomheder eller virksomheder med interne problemer af anden art. Jeg taler og forstår engelsk og tysk og forstår norsk og svensk. (alle sprog på forhandlingsniveau).

Jeg har erfaring i bestyrelsesarbejde i offentligt ejede virksomheder, organisationer, organisationsejede virksomheder, halvoffentlige virksomheder, private virksomheder (A/S, ApS, P/S, Amba, K/S og I/S), fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), udenlandsk noterede selskaber, selvejende institutioner mv.

2006-2011 medlem af Erhvervsudvalget under advokatrådet senere specialistpanelet under Lovudvalget (område insolvens)

2008-dd medlem af repræsentantskabet i Danske Advokater.

2007-dd medlem af bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater.

Privat dyrker jeg friluftsliv, jagt, golf og hård fysisk træning som fritidsinteresser, jeg har 3 børn på hhv. 18, 22 og 25 år.

Hvordan vælger du din bestyrelseskandidat?

Specifikt branchekendskab

For nogle virksomheder er det vigtigt at have en advokat i bestyrelsen, som har erfaring inden for deres branche. Brug rullegardinet til at finde advokater, som kender netop din branche.

Almene bestyrelses-kompetencer

Andre virksomheder har mere behov for særlige kompetencer, som måske ikke er dækket tilstrækkeligt i bestyrelsen i dag. Du kan søge advokater med erfaring og kompetencer inden for ni forskellige områder.

Hvordan får du den perfekte bestyrelse?

Den perfekte bestyrelse består af mennesker med lige præcis den kombination af erfaring og viden, virksomheden har brug for. Brug guiden til at finde ud af hvilke kompetencer, du skal gå efter.

Guide til sammensætning af bestyrelse